Leden vergadering

Woensdag 11 Maart 2015
Graag nodigt het bestuur van Oranjevereniging al haar leden uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, die gehouden zal worden. De vergadering vindt plaats in de Krakeling.
Op het programma staan onder meer

  • Het jaarverslag
  • De kascontrole
  • Programma van Koningsdag
  • Programma 4 en 5 mei.