Leden vergadering

Datum:
Jaarlijks nodigt het bestuur van Oranjevereniging al haar leden uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.
Op het programma staan onder meer

  • Onze activiteiten
  • Het jaarverslag/ terugblik
  • Financiële situatie
  • Aankomend jaarprogramma