Leden vergadering

Datum:
Jaarlijks nodigt het bestuur van Oranjevereniging al haar leden uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.
Op het programma staan onder meer

  • Het jaarverslag
  • De kascontrole
  • Jaarprogramma