Heukelummers met lintje

De volgende personen uit Heukelum zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

in 2018

 • 2018 : Hendrik Jonkman (70) uit Heukelum is sinds 1997 hij betrokken bij Oranjevereniging Heukelum als bestuurslid (1997-2005), voorzitter (2005-2017) en vrijwilliger. Hij was van 1995 tot 2002 voorzitter van de stichting Vluchtelingen Werk Nederland, locatie Leerdam. Sinds 2003 is hij bestuurslid en vrijwilliger van Veilig Verkeer Nederland, afdeling Leerdam. Van 2013 tot augustus 2017 ging hij als vrijwilliger bij P.U.M. (Programma Uitzending Managers) diverse malen op missie naar het buitenland. P.U.M. is een hulporganisatie voor armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling van de sociale economie op vier continent

in 2017

 • 2017 : De heer Keijzer is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn langdurige bijdrage aan de openbare veiligheid in zijn woonplaats en in de regio. Hij verrichtte sinds oktober 1991 tot heden onafgebroken vrijwilligerswerkzaamheden bij de brandweer. De heer Keijzer vervulde zijn taak in de functie van hoofdbrandwacht. Naast zijn reguliere brandweeractiviteiten neemt hij altijd deel aan extra activiteiten, zoals wedstrijden, regionale activiteiten en maatschappelijke brandweerzaken.

in 2016

 • 2016 : De heer T.J. (Teus) den Adel uit Heukelum is sinds 1969 vrijwilliger bij de voetbalvereniging Heukelum. Hij was intensief betrokken bij de bouw van kantine en de uitbreidingen in 1996 en 2010. Sinds 1993 is hij vrijwilliger bij de Stichting Empty Purse en betrokken bij diverse verbouwingen aan het stichtingsgebouw De Krakeling. Den Adel is sinds 1998 bestuurslid van Biljartvereniging De Pomerans in Heukelum en betrokken bij de bouw, aanpassingen en uitbreidingen van het clubgebouw. Sinds 2005 is de heer Den Adel ook vrijwilliger bij de Oranjevereniging Heukelum 

in 2013

 • 2013 : W.J.H. van der Meijden (70) uit Heukelum zet zich sinds 1977 in als vrijwillig op het terrein van het kerkelijk leven, op onderwijsgebied, op het gebied van welzijn en zorg en voor de plaatselijke Oranjevereniging en speeltuinvereniging.

in 2012

 • 2012 : T. Noot dankt zijn koninklijke onderscheiding aan zijn inzet als vrijwilliger voor de gemeenschap van Heukelum – 21 jaar. Genoemd kunnen worden de Oranjevereniging, de volleybalvereniging, de woningbouwvereniging en de hervormde kerk. Ook heeft hij zich bezig gehouden met ontwikkelingssamenwerking en jeugdwerk.
 • 2012 : A.T. van Wijk heeft zich veertig jaar uitgesloofd op het terrein van cultuur, onderwijs, voetbal- en biljartsport, kerkelijk leven, koorzang en buurtcohesie.
 • 2012 :  J.G. van Dam zet zich in als repromedewerker bij het Heerenlanden College. Hij heeft sinds 1978 (ruim dertig jaar) vrijwillige activiteiten ontplooid voor de samenleving op het terrein van het kerkelijk leven en de wandelsport.
 • 2012 :  Pannekoek-De Groot met haar 48 jaar als jonkie uit het gezelschap. Zij zet zich gedurende ruim 35 jaar in voor het vrijwilligerswerk in Asperen en Heukelum, onder meer op het gebied van jeugdwerk, onderwijs, badminton en organiseert mede de antiek-, curiosa- en oude ambachtenmarkt Heukelum.
 • 2012 :  A.C. van Dam-Kruijt uit Heukelum. Zij heeft zich ruim 35 jaar belangeloos ingezet voor het vrijwilligerswerk in Heukelum. Zij is actief bij de hervormde gemeente Heukelum en heeft zich ingezet voor de christelijke basisschool De Wegwijzer in Heukelum.

in 2011

 • 2011 : De heer K. van Bommel (69) uit Heukelum is sinds 1978 actief voor onder meer diverse Oranjeverenigingen, de N.H. Kerk in Heukelum, behoud van monumenten en restauratie van de jachthaven in Heukelum

in 2010

 • 2010 : J.H. van der Meijden (63) heeft zich op een bijzondere wijze ingezet voor de leefgemeenschap in Lingewaal.
 • 2010 : K.Niks (58) heeft zich op een bijzondere wijze ingezet voor de leefgemeenschap in Lingewaal.

in 2009

 • 2009 : D.G. Hoekmeijer,
 • 2009 : H.J. de Kuiper,
 • 2009 A. van Steenis,

in 2002

 • 2002 : L.H. van Maaren is van 1977 tot 1986 (tijdstip gemeentelijke herindeling) namens de CDA raadslid/wethouder geweest van de voormalige gemeente Heukelum en van 1986 tot 2002 vervulde hij namens het CDA het wethouderschap in de na de gemeentelijke herindeling gevormde gemeente Lingewaal.
  Hij is mitsdien gedurende ruim 25 jaar lid van de gemeenteraad, waarvan bijna 23 jaar als wethouder.
  De heer van Maaren heeft zich een goed wethouder en raadslid betoond en wordt als zodanig gerespecteerd en gewaardeerd.
  En in zijn kwaliteit van wethouder en raadslid heeft hij – zoals te doen
  gebruikelijk- een groot aantal (neven)functies vervuld.