2023

Algemene Ledenvergadering 25 oktober 2023

Aanwezig: Ria van Esterik (gebiedsmakelaar van de gemeente West-Betuwe), Nel Pannekoek, Tineke van Zuijdam, Hester Halman.

Bestuur Oranjevereniging: Denise, Jette, Eline, Danique, Priscilla (voorzitter), Ingrid (penningmeester), Nella (secretaris), Linde.

Afwezig: Sigrid

Opening

De vergadering werd geopend door voorzitter Priscilla waarop het jaarverslag werd doorgenomen. Vervolgens was het tijd voor vragen en opmerkingen.

Ria Esterik:

Reactie op de straat versiering (feestweek 85 jaar bestaan) was opvallend dat er regionaal veel interesse was om te komen kijken. Daarnaast was het effect dat de verbondenheid tussen de bewoners van betreffende wijken heeft versterkt. Ria heeft aangegeven dat het Leefbaarheidspakket is aan te vragen tot een bedrag van 2000 euro per initiatief. Dit moet echter wel besteed worden aan een eenmalig nieuw project/ activiteit. Belangrijk is om hierin verschillende verenigingen in Heukelum bij te betrekken.

 

Vooruitblik

Voor de toekomst is het belangrijk om naast de oude activiteiten steeds nieuwe activiteiten te organiseren. Om dit te kunnen verwezenlijken is door het bestuur voorgesteld de jaarlijkse contributie te verhogen van 8 euro naar 10 euro per jaar. Deze verhoging gaat in per 1 januari 2024. 

De aanwezige leden hebben ingestemd met deze verhoging

Nel Pannekoek heeft toegezegd de kascommissie te komen versterken samen met Tineke van Zuijdam.

 

Rondvraag

Van de voorzitter kwam de vraag aan Ria wat de aanpak van de muziektent is m.b.t. tot het schilderen. Priscilla had al actie ondernomen richting de gemeente maar door miscommunicatie is er nog geen actie ondernomen. Een voorstel is om dit voor Koningsdag te bekijken. 

 

Afsluiting

Na de rondvraag is er tijd genomen om Denise te bedanken voor al haar inzet en ondersteuning van het nieuwe bestuur. Van de aanwezige leden hebben we goedkeuring gekregen voor het uitgevoerde beleid van 2022.