Jaarverslag 2023

Welkom leden en bestuursleden. Graag willen wij een verslag uitbrengen over de periode van het jaar 2022. Na corona konden wij in 2022 weer vanaf koningsdag onze activiteiten organiseren. Ons uitgestelde 85-jarig jubileum feest van 2021 heeft in september plaats kunnen vinden. Deze feestweken waren een groot succes met veel activiteiten voor jong en oud. Omdat de feestweken van 8 t/m 17 september waren georganiseerd hebben we de herfstweek laten vervallen. 

Per 1 januari hebben Marianne Kleppe en Teunie Laponder hun taak als bestuurslid neergelegd. Zij hebben nog een bijdrage gehad ten aanzien van het inwerken van de nieuwe bestuursleden. Dank voor jullie inzet en expertise. Zij hebben toegezegd dat wij indien nodig hun als vrijwilliger mogen inzetten. 

In oktober 2022 hebben wij 2 nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen: Eline Godfroid en Linde de Kuijper. 

 

Bestuur 2022:

Voorzitter: Priscilla ’t Lam

Secretaris: Nella Suiker

Penningmeester: Denise Versluis

Lid: Jette van Meeteren

Lid: Sigrid de Groot

Lid: Eline Godfroid

Lid: Ingrid Tromp

Lid: Linde de Kuijper

 

Tevens danken wij onze leden voor hun steunt want zonder hen hebben wij geen bestaansrecht. Ook willen wij onze vrijwilligers en sponsoren bedanken voor hun bijdrage in welke vorm dan ook.

 

 

Activiteiten verenigingsjaar 2022

27/04/22 Koningsdag

04/05/22 Dodenherdenking

08/09/22 t/m 17/09/22 Feestweek 85-jarig bestaan

19/09/22 ALV

 

Koningsdag

Koningsdag werd vanouds gehouden in speeltuin ‘De Beerakker’. Voor dat de activiteiten van start gingen werd deze dag om 11:00 uur geopend met de aubade in de muziektent onder muzikale begeleiding van de fanfare Dooreensgezindheid. Tijdens deze aubade werd gesproken door burgemeester Sevaas Stoop. Dit jaar waren er geen gedecoreerden uit Heukelum. 

Na het startsein is de kleedjesmarkt gestart met de verkoop. Goed om te zien dat dit goed bezocht wordt. In de middag was er een spelmiddag georganiseerd voor jong en oud. Kinderen zijn gestart met een quiz waarbij steeds verplaatst moet worden om het goede antwoord te geven. De winnaar werd beloond met een mooie trofee.

Voor de volwassenen quiz was er voldoende animo en ook hier werd fanatiek meegespeeld. Deze dag werd ondersteund door een goede catering van dorpshuis ‘De Krakeling’ en Lokaal 21. De muzikale twist werd door DJ Sven de Ridder verzorgd. Het was een gezellig drukke dag waarbij we gelukkig konden genieten van het zonnetje. 

 

4 mei nationale Dodenherdenking

De dodenherdenking werd ook dit jaar weer georganiseerd in de stijl van voorafgaande jaren in samenwerking met de basisscholen in Heukelum. Het muzikale gedeelte werd verzorgd door het Heukelums Mannenkoor en de fanfare Dooreensgezindheid. Names de Oranjevereniging hebben wij een krans gelegd en is er een gedicht voorgedragen.

 

85-jarig jubileum 8 t/m 17 september

Eindelijk konden we het uitgestelde jubileum vieren. Het was een pittige klus om een gevarieerd programma te organiseren voor jong en oud. In samenwerking met partycentrum Schoonrewoerd is een feestent in speeltuin ‘De Beerakker’ geplaatst. In de tenet hebben wij naast de straatversiering onze festiviteiten kunnen vieren. De Oranjevereniging had voor de straatversieringen een aantal thema’s uitgezet die te maken hadden met het jaartal van de desbetreffende wijk. Door veel wijken is dit enthousiast en met veel creativiteit opgepakt. Een leerpunt om mee te nemen naar volgende keer is het verbeteren van de communicatie met de straatvertegenwoordigers. Het is belangrijk om vanaf het beginstadium deze vertegenwoordigers te betrekken bij het invullen van de gemaakte plannen. Hierbij kan gedacht worden aan het bedenken van onderwerpen, verkeer, parkeersituaties en of het uitwerken van de ideeën haalbaar is. Zeer blij waren we met de sponsoren die een fantastisch financiële bijdragen hebben geleverd. Mede dankzij hun hebben wij een mooi jubileum kunnen vieren. 

De activiteiten tijdens de feestweek bestonden uit:

 • kinderbingo;
 • creatieve kindermiddag (neon shirts maken voor de ouderen kinderen en kinderspellen voor de leeftijd 1 t/m 4 jaar);
 • kindermiddag met Drumtastic en neoparty;
 • kinderplaybackshow;
 • Q-Music;
 • bingo;
 • Hollandse avond;
 • Shantykoor;
 • Tijdmachine Entertainment;
 • foute 90s;
 • Playbackshow met aansluitend de prijsuitreiking voor de mooist versierde straat (Stookmeester)

We kunnen terugkijken op een geslaagd jubileum waarbij de reacties van de inwoners van Heukelum positief waren. Wij als bestuur hebben nieuwe ervaringen opgedaan die we mee kunnen nemen naar onze volgende activiteiten. Belangrijk is om open te staan voor wat er leeft in Heukelum en daar zo goed mogelijk op in te spelen.