Oprichting

De vereniging draagt den naam: ,,0ranjevereeniging Heukelum”, en is gevestigd te Heukelum.
Zij is opgericht 9 September 1936.

  1. De vereniging stelt zich ten duel de liefde tot ons Vorstenhuis en het Vaderland aan te kwee-
    ken.
  2. Zij tracht dit doel te “bereiken door het organiseren van feesten : bij verjaardagen van de leden van het K0ninklijk Huis en bij nationale gedenkdagen
  3. De vereniging streeft naar de bereiking van haar doel, onafhankelijk van enige kerkelijke of staatkundige richting.

aldus de statuten